Uzávěrka přihlášek: 18. srpna 2018             Rozhodčí: Polgár Andráš ( SRB )    

 

  

 

 

Sponzoři: