Genomia - sjednána klubová sleva 10% na on-line objednané testy

19.09.2018 19:43

Vážení členové,

od dubna 2015 je náš klub zaregistrovaný u genetické laboratoře Genomia s.r.o. v Plzni. Díky této registraci mají všichni členové slevu 10% na testy objednané on-line na stránkách laboratoře. Tyto podmínky jsou uvedeny zde: https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

 

Laboratoř Genomia zprostředkovává a je sběrným místem pro test DM (degenerativní myelopatie) u partnerské laboratoře Vetascien Ltd. www.vetascien.com/. Výsledky testů jsou cca za 7-14 dnů, cena pro členy klubu: 1260,- Kč s DPH. K objednání testu je třeba vyplnit žádanku online na https://www.genomia.cz/cz/objednavka/stepsample/99758594759/  (od března 2018 není u papírové žádanky na DM sleva již uznávána). 

Podmínkou pro udělení klubové slevy je zadání objednávky online na webových stránkách laboratoře a uvedení informace o členství do poznámky zákazníka či vybrání chovatelského klubu v nabídce v online objednávce. 

 

Dále je třeba vytisknout si k návštěvě veterináře potvrzení o odběru vzorku veterinárním lékařem (https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_potvrzeni_puvodu_c.pdf). Potvrzení o odběru vzorku spolu s odebranými vzorky odešlete na adresu laboratoře:

Genomia s.r.o.
Janáčkova 51
323 00 Plzeň

Poznámka:

Odběry provádí vždy veterinární lékař, který svým podpisem a razítkem stvrzuje, že vzorek byl odebrán příslušnému jedinci (zkontroluje čip / tetování). Doporučujeme odběr krevního vzorku – nehrozí kontaminace jako např. u stěru ze sliznice. Pozor, bez vyplnění a zaslání potvrzení o odběru vzorku veterinárním lékařem není možno výsledný obdržený certifikát zapsat do průkazu původu jedince. Zapsání do průkazu původu je dobrovolné a zobrazuje se až v průkazu původu u narozených potomků.

 

V případě nejasností a dotazů kontaktujte paní Alenu Mládkovou. 

E-mail: AlenaSvacinova@seznam.cz.