Chov

Upozornění: 

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 15.9.2014

 

Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu

původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií

aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou.

 

Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize

úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa / feny se dokládá smlouva,

oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.


Zdroj obrázek: Zpravodaj 2/2002