Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel

25.11.2014 10:19

1. Čísla přiděluje pracoviště plemenné knihy ČMKU pověřené vedením číselné řady příslušného plemene.

2. Čísla jsou podle praxe na pracovišti plemenné knihy přidělována na:

    a) Formulář „Žádanka o tetovací čísla“

3. O čísla může žádat:

    a) Přímo chovatel

4. Žádost o čísla musí obsahovat následující údaje:

  • plemeno
  • název chovatelské stanice - jméno, příjmení, adresu a PSČ chovatele
  • datum narození vrhu - jména štěňat a jejich pohlaví, popř. barvu
  • jméno a číslo zápisu otce i matky vrhu - kolonku pro přidělená čísla
  • může obsahovat kolonku pro potvrzení tetování či označení mikročipem
  • souhlas / nesouhlas chovatele se zveřejněním jména, adresy, příp. telefonu zájemcům o plemeno

5. U plemen, která jsou zapisována ve více než jednom chovatelském klubu, musí žádanka i přihláška obsahovat údaj o příslušnosti chovatele ke klubu (např. klubové razítko, hlavičku, podpis poradce chovu). Formulář žádanky o tetovací čísla předá chovateli příslušný poradce chovu na základě hlášení o narození vrhu, není-li klubem stanoveno jinak.

6. Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3. – 4. týdnem věku štěňat. V tomto termínu je třeba požádat o zápisová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem (žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné knize). Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.

7. Přidělení čísel je stvrzeno razítkem pracoviště a podpisem pracovníka, který čísla přidělil. Pracoviště plemenné knihy přidělí čísla do 10 dnů po jejich doručení. Formulář s přidělenými čísly se odesílá na uvedenou adresu chovatele, pokud není klubem stanoveno jinak.

8. V případě, že jsou pro jedno plemeno vydávány PP různými pracovišti, vydává čísla pověřené pracoviště plemenné knihy.

zdroj: ČMKU