Zuby a skus

15.11.2014 15:29

Verze PDF

ZOUBKY

Požadavek standardu barzoje je mít pokud možno kompletní chrup. Přesto,že do chovu jsou vybíráni jedinci s kompletním chrupem, lze se občas setkat s jedinci, kterým nějaký zub chybí.Tyto vady se vyskytují ve všech chovaných liniích a i ve vrzích plnochrupých rodičů se může vyskytnout potomek tzv.chudozubý. Plnochrupost je geneticky dominantní vlastnost chudozubost je geneticky založená vlastnost recesivní.
I u volně žijících psovitých šelem je zaznamenána určitá redukce ,chybění některých zubů. Většinou se jedná o zuby malé, ve spodní čelisti, ale i o některé řezáky. U barzoje ( pokud chybí zub) ve valné většině se jedná o P2 méně často o P1 a P4 v dolní čelisti. Dost časté je chybění M3 v dolní čelisti. Chybění zubů v horní čelisti je méně časté a většinou se jedná o P2.
Při celkovém pohledu na plnochrupého barzoje se vždy jeví, jakoby tam zuby chyběly snad u každého jedince. Je to dáno jeho opravdu velmi dlouhou čelistí, takže mezi zuby jsou někdy i značné mezery.
Barzojí zuby se mají jevit jako velké a silné. Stejně tak čelist. U mnoha jedinců, kteří sice mají všechny zuby, je ale nízká spodní čelist. Ta se na pohled jeví jakoby slabá, zuby mají užší základnu, obvykle bývají drobnější. Je to vlastnost, která časem může zanést do chovu problémy se skusem a s chybějícími zuby. Takto nízká čelist má tendenci se zužovat a řezáky spodní čelisti nedrží správný oblouček a mohou tak vznikat nepravidelné skusy.
Z vad, které se ještě vyskytují u barzoje bývá opak chudozubosti a to zvýšený počet zubů. Nejedná se o persistující mléčné zuby, tato vada se u barzojů téměř nevyskytuje díky větším mezizubním prostorům, ale o skutečné zdvojení některých zubů. Pokud se tato vada vyskytne obvykle se jedná o P1 nebo P2 v horní čelisti ovšem je otázka do jaké míry tento jev lze nazývat vadou. Tito jedinci se normálně zařazují do chovu a na výstavách se tomu nevěnuje pražádná pozornost.
Všechny psovité šelmy se rodí bezzubé kolem 3 týdne stáří jim narůstá mléčný chrup a kolem 4 měsíce stáří nastává výměna mléčného chrupu za trvalý.
Mléčný chrup u psa tvoří z každé strany, v horní i dolní čelisti 3 řezáky, 1 špičák a 3 zuby třenové (premoláry), stoličky chybí.Trvalý chrup u psa je tvořen v horní čelisti na každé straně 3 řezáky, 1 špičákem,4 třenovými zuby a 2 stoličkami, dolní čelist obsahuje o jednu stoličku na každé straně více. Mléčný chrup má 28 zubů, chrup trvalý 42.
Chrup psa se vyjadřuje v tzv. zubním vzorci který vypadá takto:

Mléčný chrup:
313 horní

————- čelist(polovina)

313 dolní

Trvalý chrup:
3142 horní

————- čelist (polovina)

3143 dolní


Trvalé zuby jsou v čelisti založeny pod zuby mléčnými a v době výměny musí z čelisti mléčné zuby vytlačit. Někdy se stává, že je třeba, aby mléčný zub odstranil veterinář. Tento problém bývá nejčastější u špičáků a u malých plemen psů.
Zuby mají své názvosloví a speciální označení a je dobré ho používat.

            řezáky - incisivi 
Id - mléčné
Id1 - klíšťky
Id2 - střeďáky
Id3 - krajáky
I - trvalé
I1 - klíšťky
I2 - střeďáky
I3 - krajáky
          špičáky - canini
Cd - mléčné
C - trvalé
          třenové zuby - premoláry
Pd - mléčné
P - trvalé
           stoličky - moláry
M - trvalé

Pak lze zubní vzorec vyjádřit i poněkud jasněji:

Mléčný
3i 1c 3p
------------

3i 1c 3p

Trvalý
3I 1C 4P 2M
----------------

3I 1C 4P 3M

 

SKUS

Požadavek standardu barzoje je skus nůžkový nebo klešťový. Nejčastěji se vyskytuje skus nůžkový, klešťový skus je vždy velmi problematické u barzoje vyjádřit. Opět vzhledem k větší vůli mezizubních prostor a také k poměrně většímu rozdílu ve velikosti jednotlivých řezáků, je klešťový skus obvykle nesnadné rozeznat a přesně určit.Nejlepším vodítkem pro určení "kleští" je asi bližší ohledání obloučků dolní i horní čelisti, zda-li jsou v korektním postavení vůči sobě a zda-li skutečně klíšťky nasedají na sebe přesně. U ostatních řezáků bude totiž téměř vždy jasná mezírka a nikdy na sebe nedosednou. Měly by ale na pohled na sebe směřovat kolmo bez výklonů do předu či dozadu.

Vady skusu se u barzojů mohou vyskytovat opravdu všechny. Nejčastější výskyt je asi podkus, kdy spodní čelist jaksi v růstu nedohnala horní a ve skusu zůstala mezera. Předkus je méně častá vada vzhledem k tomu, že u štěňat barzoje se obvykle trošku rychleji natahuje horní čelist a spodní jí dohání. Méně častou vadou je nepravidelný skus, kdy se jedná vždy o velmi závažný problém a dokonce může být i vyloženě zdravotní. Nepravidelný skus může být jen v lehké formě, kdy obloučky obou čelistí vypadají na pohled korektně, ale řezáky nepravidelně zapadají do sebe, toto nečiní psovi žádný problém. Může se ale vyskytnout vada, kdy nepravidelný skus je způsoben nekorektním postavením právě čelistních obloučků, obvykle je pak rozhozené celé postavení obou čelistí proti sobě a všechny zuby jsou v těžké ortodontické vadě, velmi se obrušují, mohou bolestivě zapadat do mezer na holé dásně a způsobovat záněty a nemožnost řádně přijímat a rozmělnit potravu.

Barzojí štěňátko si bohužel může někdy nějaký zub vyrazit. Je to poměrně častý jev a je to způsobeno opět většími mezerami mezi zuby. Obvykle si vyrážejí malé P1, P2 ve spodní čelisti, ale není výjimkou ani vyražená či zlomená P3 i P4 ve spodní čelisti nebo zlomené špičáky. Při takovém úrazu je dobré lapit psa ( obvykle totiž o tom ani neví) najít příslušný zub a co nejrychleji jet k veterináři. Většinou se totiž zub vyrazí opravdu celý a pokud ho dokážete rychle vrátit a zafixovat, je velká naděje, že se "chytí" a ujme zpět.

Většině barzojů se tvoří zubní kámen záleží ovšem vždy na každém jedinci, na jeho založení a složení slin a také na PH v tlamě.Asi nejúčinnější způsob, jak zabránit tvorbě zubního kamene, je naučit štěně od malička kousat tvrdší věci. Pak stačí jednou v týdnu podat tvrdou syrovou kost (zcela nejlepší jsou lopatky). Tím se pravidelně odstraňuje zubní plak a kámen se prostě netvoří. Je to nejlevnější a velmi účinný boj se zubním kamenem. Někdo možná namítne, že se mu nelíbí nápad podávat kost psovi a ještě syrovou, ale mnohem horší nápad je uložit psa do narkózy a sundávat nánosy zubního kamene leckdy i se zuby. Čištění zubů kartáčkem je určitě také použitelná věc, ovšem při počtech barzojů v jednotlivých chovech je to asi utopie, každému denně čistit chrup.Ono i při této očistě se zubní kámen tvoří a časem se ta vrstva prostě udělá.

 

Článek o zubech ze zpravodaje 1/2001

autor: Antonín Mudra (poradce chovu)

Nový standard přeložený z němčiny, který je u nás platný, uvádí:

čelisti: zuby silné a bílé, úplný nůžkový skus

vady: malé, zkažené zuby, abnormálně opotřebované zuby, klešťový skus u psů starších šesti let, chybění P1,P2, ne více jak tři zuby

těžké vady: klešťový skus u psů mladších šesti let

vylučující vady: předkus, podkus, nepravidelný skus, chybění řezáků, takže skus nelze posoudit. Chybění více jak tří premolárů, chybění P4, chybění jakéhokoliv moláru (M), kromě M3.

Něco detailně o skusu tak, jak jej najdete na obrázku. O nůžkovém skusu hovoříme, pokud se dolní řezáky lehce dotýkají horních (viz. obrázek), nebo je mezi nimi mezera do 1 mm. Pokud je dotek dolních a horních řezáků těsný, zvláště pokud dolní řezáky jsou více vychýlené dopředu, mluvíme o těsném nůžkovém skusu. Pokud je tato mezera 1 až 2 mm, hovoříme o volném nůžkovém skusu. Pokud je tato mezera větší než 2 mm, jde o podkus. Pokud linie dolních řezáků je na stejné úrovni jako horních řezáků, takže kousací rany obou řad dosedají na sebe, mluvíme o klešťovém skusu.

Díky novému standardu se barzoj zařazuje mezi malé procento plemen chrtů, kde jsou stanoveny takto tvrdé podmínky. U ostatních plemen chrtů, většinou určuje procento chybějících zubů chovatelský klub ve svých bonitačních podmínkách. U barzoje končí výměna zubů mezi šestým až osmým měsícem věku, kdy se objevují i ty úplně poslední trvalé zuby. Abychom věděli, co je vlastně skus: jde o postavení zubů v přední části čelisti. Zuby jsou rostlé po obvodě čelisti a je důležité, aby rostly bez větších výchylek dovnitř nebo ven. Skus tvoří řezáky, které se podle postavení dělí na klíšťky, střeďáky a krajáky (značené na obrázku I ), následují špičáky (značené C), zuby třeňové - premoláry (značené P) a konečně stoličky - moláry (značené M).

V dospělém věku má barzoj 42 zubů, a to: 12 řezáků, 4 špičáky, 16 premolárů a 10 stoliček, kterých jsou v dolní čelisti tři páry, v horní pouze dva. Mléčný chrup u štěňat tvoří pouze 28 zubů: řezáků a špičáků je plný počet jako u dospělého psa a dále pouze P2, P3 a P4. Pro vývoj chrupu je velice důležitá výživa, dostatek látek podporujících růst, vápník, fosfor atd.

Uznání chovnosti našich barzojů vychází ze standardu. To znamená v pasáži zuby: nůžkový skus, kompletní počet zubů ve skusu a tolerance chybějících zubů tak, jak dovoluje standard. Toto pravidlo platí pro všechny barzoje v České republice. Důležitou pasáží standardu je věta, že ve skusu nesmí chybět žádný řezák, ať byl důvod jeho ztráty jakýkoliv. Proto pozor na úrazy, získejte posudek z výstavy, potřebný pro chovnost, co nejdříve. Pod pojmem nepravidelný skus rozumíme postavení jednoho nebo více zubů ve skusu odlišně od postavení ostatních. Například při nůžkovém skusu jeden nebo více zubů postavených v klešťovém skusu nebo vybočujících dovnitř nebo ven. Takže zcela vylučující vadou pro chovnost je předkus nebo podkus. U našich barzojů se vady skusu objevují velmi zřídka. Mnohem více o postavení zubů Vám ukáží obrázky viz. výše.

 

zdroj obrázky: Zpravodaj 1/2001

Zpravodaj 4/2002