Klubová výstava bez KV KCHaPB Němčice 9.9.2023

Klubová výstava bez KV KCHaPB Němčice 9.9.2023
Klubová výstava KCHCaPB bez KV Němčice 9.9.2023
posuzovatel: Mazura Peter (AT)
 
Pes Třída dorostu
Estet Classic Umnik VN1
 
Pes Třída mladých
Barney Nick Janmar Z.A.A. V1, CAJC, Nejlepší mladý pes
Elias   Daraska D
Alan   Doozy ABS
Gaston   Saminika Bohemika ABS
 
Pes Mezitřída
Stray Bullet   Nairo V1, CAC, BOS, Nejlepší pes
Dorian   Daraska VD2
 
Pes Třída otevřená
Misty Moon   Matrioshka V1, CAC
Sokol & K Yasniy V2, r.CAC
Cornet   Saminika Bohemika V3
Salazar   Silent Enigma V4
Atrey Eragon   Adrasteia Alojka V
Mysticque   Matrioshka V
Go Go Bolshoi Balvert´s Impressionist VD
 
Pes Třída vítězů
Sokol & K Vakula V1, CAC
Antonov Tony   Charlotte Spell V2, r.CAC
 
Fena Třída mladých
Annemarie   Doozy V1, CAJC, BOJ
Atlantida   Doozy V2, Nejlepší mladá fena
Blitzen de  Dame Cerise VD3
 
Fena Mezitřída
Artemis Janmar Z.A.A. V1, CAC
Sirael   Bistkupstwo V2, r.CAC
Dom As Gosha Vica Vittoria V3
 
Fena Třída otevřená
Sokol&K Flora V1, CAC
Amazonka Mia   Adrasteia Alojka V2, r.CAC
AQUILA Smirnowow V3
Hope z  Višňového květu VD4
Gillyan Violet   Majove Bohemia VD
 
Fena Třída vítězů
Branwen   Sousedik V1, CAC, Nejlepší fena, BOB
Sokol & K Opera et Studio ABS
 
Fena Třída veteránů
Aprelka  Lenel Slovakia V1, BOV
Farina z  Palatinu Moravia V2
 
Fena Třída čestná
Chanel z  Višňového květu V1
posuzovatel: Mazura Peter (AT)
 
Pes Třída dorostu
Estet Classic Umnik                     VN1
 
Pes Třída mladých
Barney Nick Janmar Z.A.A.           V1, CAJC, Nejlepší mladý pes
Elias   Daraska                             D
Alan   Doozy                                ABS
Gaston   Saminika Bohemika        ABS
 
Pes Mezitřída
Stray Bullet   Nairo                       V1, CAC, BOS, Nejlepší pes
Dorian   Daraska                          VD2
 
Pes Třída otevřená
Misty Moon   Matrioshka              V1, CAC
Sokol & K Yasniy                          V2, r.CAC
Cornet   Saminika Bohemika        V3
Salazar   Silent Enigma                 V4
Atrey Eragon   Adrasteia Alojka    V
Mysticque   Matrioshka                V
Go Go Bolshoi Balvert´s Impressionist VD
 
Pes Třída vítězů
Sokol & K Vakula                         V1, CAC
Antonov Tony   Charlotte Spell    V2, r.CAC
 
Fena Třída mladých
Annemarie   Doozy                      V1, CAJC, BOJ
Atlantida   Doozy                        V2, Nejlepší mladá fena
Blitzen de  Dame Cerise              VD3
 
Fena Mezitřída
Artemis Janmar Z.A.A.                V1, CAC
Sirael   Bistkupstwo                    V2, r.CAC
Dom As Gosha Vica Vittoria        V3
 
Fena Třída otevřená
Sokol&K Flora ............................V1, CAC
Amazonka Mia Adrasteia Alojka V2, r.CAC
AQUILA Smirnowow ...................V3
Hope z  Višňového květu ...........VD4
Gillyan Violet   Majove Bohemia .VD
 
Fena Třída vítězů
Branwen   Sousedik ...................V1, CAC, Nejlepší fena, BOB
Sokol & K Opera et Studio .........ABS
 
Fena Třída veteránů
Aprelka  Lenel Slovakia .............V1, BOV
Farina z  Palatinu Moravia .........V2
 
Fena Třída čestná
Chanel z  Višňového květu ...... V1