Světová výstava Salzburg 2012

Světová výstava Salzburg 2012

Světový vítěz mladých 

pes - Dmitrij Reny Destiny Mraja 

majielka: Schwarzová Renáta